Inachtneming

Continentaal's bedrijfsfilesofie en -ethiek (b.v. op het gebied van integriteit, eerlijkheid en naleving van de wet) zijn gedocumenteerd in de Code of Conduct en de grondbeginselen van de Corporate Governance richtlijnen.Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op deze waarden.

Sinds 1915.
General Tire. Een merk van Continental.